<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=474587247064845&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
tjenestedesign

Tjenestedesign steg for steg

Lær hvordan du kommer i gang med tjenestedesign. Oppskriften består av 5 steg som du kan følge for å løse det rette problemet - og løse problemet rett!

En tjenestedesignprosess starter med å forstå problemet og definere behovet. Slik at du kan bruke denne innsikten til å finne den rette løsningen. Det er på denne måten vi kan skape meningsfulle tjenester, som gir en forbedret hverdag for brukere og ansatte. 

Lær om når du kan bruke tjenestedesign!
 
Tjenestedesign steg for steg
Bilde: Tjenestedesign steg for steg

1. Definer utfordringen

Start med å finne tjenesten som virksomheten skal utvikle eller forbedre. Hva ønsker dere å oppnå, og hvordan er dagens situasjon? Finn ut hvem som bruker- og jobber med tjenesten. Deretter kan du sette sammen et tverrfaglig team.


2. Få innsikt

Snakk med brukerne og ansatte som jobber med tjenesten og få deres historier. Hva fungerer bra, og hva fungerer dårlig? Finn mønstrene i det som blir sagt. På den måten kan du lettere identifisere de viktigste problemene - som du skal løse!


3. Tegn reisen

Basert på innsikt vil du nå kunne tegne innbyggerreisen steg for steg. Husk å få med alle viktige roller, og se innbyggerreisen opp imot interne arbeidsprosesser. Marker tydelig hvor smertepunktene ligger.


4. Skisser en løsning

Som et steg videre kan du ta de viktigste problemene og lage ulike løsningsforslag. Involver innbyggerne så mye som mulig i denne prosessen. De beste løsningene blir laget sammen med brukeren - og ikke bare for brukeren!


5. Lag prototyper og test

Bruk løsningsskissen og lag en prototype. Dette trenger ikke å være avansert, men kan gjerne løses ved hjelp av enkle verktøy som blyant, tusj og papir. Visualiser løsningen best mulig og test den på innbyggere og ansatte. På denne måten kan du lære og justere løsningen raskt, og dermed redusere risiko for uforutsette feil når løsningen skal realiseres.

 

Har du lyst til å lære mer? 

Last ned en komplett guide for tjenestedesign

Skrevet av Liv Mari Bakke

Legg igjen en kommentar