<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=474587247064845&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Tjenestedesign steg for steg

En tjenestedesignprosess starter med å forstå problemet og definere behovet. Slik at du kan bruke...

Når skal du bruke tjenestedesign?

Med tjenestedesign kan du finne de rette problemene og utvikle løsninger som faktisk fungerer.

Tjenestedesign skal få flere til å fullføre videregående opplæring!

- Hvordan kan vi forbedre oppfølgingen av ungdom som avbryter eller står i fare for å avbryte...