<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=474587247064845&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Rana kommune sine nettsider

Ei dør inn hos Rana kommune 🚪

Rana kommune satt et tydelig mål for sine nye nettsider. De ønsket å etablere «Ei dør inn», for innbyggere, næringsliv og andre virksomheter som har behov for kommunale- og nasjonale tjenester.

- Vi er svært fornøyde og stolte over løsningen som er på plass, og har fått gode tilbakemeldinger fra innbyggere, kolleger og andre kommuner.

Sitatet du nettopp leste kommer fra Kari Jørgensen i Rana kommune. Hun er systemansvarlig i ACOS CMS, og deltok i nettsideprosjektet. 

 

«Ei dør inn» skal være innbyggeren og næringslivet sitt førstevalg for kontakt med kommunen.

Rana kommune-1Bilde: Kari Jørgensen, webredaktør og Julie Åsen, prosjektleder er fornøyde med resultatet. Foto: Rana Blad

Effektive tjenester og automatisert saksbehandling

Kommunen satt høye krav til hva den nye nettsiden, rettere sagt, tjenesteportalen skulle løse. Etableringen av en ny tjenesteportal var en viktig forutsetning for å realisere Rana kommunes digitaliseringsstrategi. Den nye tjenesteportalen skulle:

  • effektivisere tjenesteproduksjonen mot publikum og næringsliv
  • gi bedre kvalitet på tjenestene
  • likebehandle og automatisere saksbehandlingen
  • gi rask respons for å dekke innbyggernes behov
  • ha løsninger som lar innbyggerne løse oppgavene sine selv

Og skal vi tro kommunen rett, er de allerede på god vei mot å nå disse målene. 

Smidig, kunnskapsrik og løsningsorientert

Kari Jørgensen utdyper at hun er begeistret for gjennomføringen av prosjektet:

- Vi er svært fornøyde med samarbeidet med ACOS. Rana kommune opplever ACOS som en profesjonell aktør, hvor vi under prosjektperioden har opplevd dem som smidig, kunnskapsrik og løsningsorientert. Vi ønsker også å gi ros til ACOS for at de underveis i prosjektet har støttet våre idèer, selv om de har vært noe annerledes enn hva ACOS har gjort hos andre kunder/kommuner.

Får hjelpen de trenger

- Vi har også svært gode erfaringer med supporttjenesten, hvor de har kort responstid og dyktige saksbehandlere.

Anerkjennelse fra andre kommuner og næringsliv

 

- Vi har fått gode tilbakemeldinger fra andre kommuner og næringsliv. De har likt måten vi har valgt å utforme og innrette tjenesteportalen vår på.

Under næringskonferansen i forbindelse med Arctic Race of Norway ble tjenesteportalen til Rana kommune nevnt og løftet frem av flere foredragsholderne. Det ble sagt at den var spennende og annerledes enn det kommuner tradisjonelt gjør.

Tilbakemeldingene handler om at den er mer utadrettet, uten at valgene som er gjort går ut over hovedfunksjonen, som er å levere tjenester og informasjon til innbyggerne digitalt.

- Kari Jørgensen, Rana kommune

Prosjektet inkluderte blant annet:

Se tjenesteportalen her

 
Godt jobbet, Rana kommune 👏
 

Har du spørsmål om nettsider?
Ikke nøl med å ta kontakt med oss:

 
 

Skrevet av Malin Tøsdal

Legg igjen en kommentar