<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=474587247064845&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Bilde av mennesker

Hvordan lykkes du med nettsiden din?

Når nettsiden er lansert er det lett å tenke: - Da var den jobben gjort ✔

Men, det er da den avgjørende, langsiktige og engasjerende jobben virkelig begynner.

Hvordan dere organiserer og prioriterer innholdsarbeidet er helt sentralt for om dere lykkes med nettiden. 
 
Det finnes tre gode forklaringer på hvorfor nettsider ikke når de målene den skal, og det skjer som regel når: 
 

1. Webredaktører ikke får nok tid til å jobbe med nettsidene, og det blir et overskuddarbeid som gjøres parallelt med andre oppgaver. 

2. Webredaktørene ikke får tid til å prioritere redaksjonsmøter og identifisere rette steg for å videreutvikle nettsiden.

3. Når andre enn webredaktørene får bestemme hvilket innhold som skal publiseres.

Kort sagt: Prioriterer dere at redaktører får brukt god tid på å både lage og forbedre innholdet på nettsidene, samtidig som dere også følger opp tilbakemeldinger fra brukere – da er dere på rett vei 👏

Og på rett vei finner du Enebakk kommune. De har nemlig forstått viktigheten av å ha dedikerte ressurser. 

 

- Innholdsansvarlige fra alle avdelinger er formalisert og forankret i ledelsen. I tillegg har en sentral redaktørgruppe det overordnede ansvaret for hva som havner på nettsidene. 

🙋‍♂️ Anders Jahr, digitaliseringsrådgiver i Enebakk kommune 

 

Webarbeid er et fagfelt

Det er viktig å forstå at kommunikasjon og webarbeid er et fagfelt.

De som er ansatt til å jobbe med nettsidene bør også få mandat til å gjøre det, slik at de kan vedlikeholde nettsiden på best mulig måte. Webredaktørene er de som har best forutsetninger for å ta gode valg, ettersom at de vet hva besøkende leter etter.

Det er flere ting webgruppen bør ha mandat til. Ett av disse er å kunne si «nei» uavhengig av hvem som ønsker noe på nettsiden.

Det som skjer på nettstedet hvis webgruppen ikke sier nei

På sikt vil nettsiden fylles opp med for mye innhold, som gjør at: 

 👉 Det blir vanskelig å vedlikeholde nettsiden fordi det blir for mange artikler og beskrivelser å ta stilling til. 

👉 Dere mister kontrollen fordi blir for mye innhold å styre, revidere og vurdere.

👉 Relevant og presist innhold drukner i et hav av informasjon, som gjør at leseren får en dårligere opplevelse på nettsiden. 

Bli enige med ledelsen om målene for nettsiden

Det er viktig at webgruppen og ledelsen er samstemte om hva dere ønsker å oppnå med nettsiden. Da blir det enklere å drive nettsiden fremover og jobbe strategisk mot målene den skal innfri. 

 1. Webgruppen definerer og presenterer målene til ledelsen
 2. Webgruppen og ledelsen skal sammen bekrefte at målene stemmer overens med hovedmålene til organisasjonen
 3. Ledelsen godkjenner målene og mandatet til webgruppen

Når målene er satt, er det opp til webgruppen/webansvarlig/redaktør å finne best strategi for å nå disse målene. Resultatet blir som oftest best når ledelsen står bak webgruppen og støtter dem i arbeidet med nettsidene. 

Oppsummert: De som lykkes med innhold på nett... 

 • har dedikerte redaktører (ikke overskuddsarbeid)
 • har en ledelse som står bak webgruppen og støtter arbeidet
 • har mål for nettsiden som de jobber etter
 • har rett kompetanse for å drive nettstedet fremover
 • har en webgruppe som har mandat til å si nei
 • vedlikeholder innhold og sletter innhold
 • prioriterer etter brukernes behov – ikke hele organisasjonen sine ønsker

Når du kan sjekke av alle punktene i listen over, har du flere gevinster i vente. Det leder oss til følgende spørsmål: 

Hva kan du oppnå med gode nettsider? 

 • Fornøyde besøkende som raskt finner den informasjonen de leter etter
 • Besøkende som selv får løst sine oppgaver på nett
 • Sparte kostnader ved at besøkende benytter digitale kanaler i stedet for annen form for kontakt
 • En nettside som bidrar til å nå organisasjonens mål
 • Et bedre omdømme blant målgruppene
 • En enklere hverdag for redaktørene 
 • Mer korrekt statistikk over hva besøkende leter etter, og hvorfor de er på nettsiden

Skrevet av Malin Tøsdal

Legg igjen en kommentar