<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=474587247064845&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Tut og kjør med nye nettsider

I januar rullet Agder kollektivtrafikk ut nye nettsider, og Roald og teamet kan klappe seg på skulderen. Nye, flotte og funksjonelle nettsider kan nå nytes av reisende i Agder.

I forkant av nettside-prosjektet ble det satt en tydelig målsetning: Publikum skal kunne utføre oppgavene de kommer for, uten å måtte be om hjelp - Roald Morvik, prosjektleder for nye nettsider i Agder kollektivtrafikk.

Dette målet har vi tro på at hele teamet kan se tilbake på med et smil. For med den gode innsatsen prosjektteamet la ned ble resultatet veldig bra, og alt tyder på at nettsidene er godt mottatt av passasjerer på reisefot.  

En behagelig reise

Prosjektet ble gjennomført med tydelige faser og en solid fremdriftsplan. Selv om de møtte på en fartsdump eller to underveis, gikk prosjektet total sett på skinner.  

- Alt i alt må det sies at lansering og utrulling har gått over all forventning. Vi utfordret oss selv ved å samtidig å gå inn i en profil- og logoendring i høst, som gjorde prosessen ekstra spennende, men vi kom i mål, forteller Roald.

80% besøkende fra mobil

Responsivt design, særlig for mobilbrukere stod høyt på prioriteringslisten. Mobilbrukere dominerer besøkstallene på nettsiden, og det var derfor avgjørende med nettsider som fungerer godt på mindre skjermer.


 - Nettsidene har virkelig svart til forventningene innenfor responsiv design. 80% av kundene våre besøker oss på mobiltelefonen. Vi var derfor avhengig av en leverandør som kunne gi oss gode responsive nettsider. 

Roald Morvik 
Prosjektleder nye nettsider

Positiv opplevelse

Etter lansering har de allerede merket gode effekter av de nye nettsidene. Vi kan vel si at publikum har gitt grønt lys.  

- Det er forbausende lite tilbakemeldinger fra publikum, og det må være et godt tegn. Hadde de ikke funnet frem hadde vi nok hørt fra dem. Tilbakemeldingene som har kommet inn har vært positive, og innspill til innhold har blitt godt tatt imot og jobbet med, sier Roald.

Han roser prosjektleder fra ACOS for god styring i prosjektet.

- Prosjektleder har vist veldig god kompetanse og kunnskap, og de få utfordringene vi møtte på har blitt løst på en god måte. Det har vært en svært positiv opplevelse. 

Reiseplanlegger og nettbutikk

På de nye nettsidene finner du både reiseplanlegger og nettbutikk. Dette var elementer som var viktige i prosjektet og som det har blitt jobbet godt med.

- Nettbutikken har blitt mer tilgjengelig for publikum etter at vi lanserte nye nettsider med ACOS. Vi ser en stor økning i antall kjøpte billetter. Dette er betryggende i en periode hvor vi ønsker å minimere kontakt mellom sjåfør og kunde, på grunn av smittevern.

Vekk med stammespråk og interne begrep

I alle prosjekter ACOS gjennomfører står klarspråk i sentrum. Dette er for å sikre at publikum finner det de trenger, forstår det de finner og kan bruke informasjonen til å utføre det de kom for.  

- Noe vi har lært mye av er forenkling og klarspråk. Dette er viktig for en bransje som er preget av mye "stammespråk", også i kommunikasjon med passasjerer. Vi er ikke ferdig utlært, men rådene vi fikk i prosjektet gjør at vi på sikt kan levere en bedre tjeneste til våre kunder.

Ønsker flere selskaper i kollektivbransjen velkommen

Det har vært spennende for ACOS å jobbe sammen med en engasjert gjeng fra kollektivbransjen. De har kommet med gode ideer og utfordret oss til å tenke nytt.

Nå ser Roald og teamet frem til å bidra med flere innspill til funksjonalitet på nettsiden, og håper flere fra kollektivbransjen kaster seg på samme tog.   

- Jeg satser på å være aktiv med ønsker og nye forslag på funksjonalitet som vi ønsker å få utviklet. Vi blir nok kanskje etter hvert enda flere selskaper fra kollektivbransjen som kommer inn i ACOS-verdenen, og det er nok mulig vi har felles interesser i å finne gode løsninger sammen, avslutter Roald.

Du kan se nettsidene til Agder kollektivtrafikk her

 

Skrevet av Malin Tøsdal

Legg igjen en kommentar