<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=474587247064845&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hvor mye tid skal du bruke på å sy sammen IT-løsninger?

I dag er det mulig å dele opp moderne IT-løsninger i stadig mindre deler, og sette dem sammen på nye måter. Takket være åpne standarder, API'er og cloud kan systemene utveksle data på nye måter – men er det alltid så lurt?

I hvor små deler ønsker du egentlig å få levert dine mest kritiske løsninger?

Skal du skru eller kjøre?

Visste du at en bil består av over 35 000 ulike deler? De fleste av oss ønsker å få bilen sin levert ferdig montert, og ikke i tusenvis av deler fra ulike leverandører. Aller helst vil vi også å ha en bilforhandler som er ansvarlig for bilen vi har kjøpt. En vi kan kontakte når noe ikke virker, og som kan drive service over tid. For et bilkjøp er jo en stor investering, og bilen skal fungere år etter år.


Og ja, du vil alltid finne noen entusiaster som liker å skru bilen fra bunnen av. Men en ting de ofte har til felles er at de har både godt med tid og ressurser - og ikke minst kompetansen til å gjøre alt selv.

Et lappeteppe av IT-løsninger og leverandører

Hva har så dette eksempelet med IT-løsninger å gjøre?

Organisasjoner som har vært ivrige på å dele opp løsningene sine i små deler, har ofte endt opp med et komplekst integrasjons- og leverandørkart. De bruker mye tid på å holde oversikt, og på å følge opp leverandørene av alle de små leveransene. I tillegg opplever de at ansvaret pulveriseres.

For hvem sin feil er det hvis politikerne for eksempel ikke får publisert ut møtepapirene sine tidsnok til kommunestyremøte?

  • Er det leverandørene av møteportalen?
  • Ligger feilen i selve møteløsningen?
  • Feilet oppmeldingen i saksbehandlingsløsningen?
  • Er det leverandør av arkivkjernen hvor dokumentene ligger lagret?
  • Eller er det noe med infrastrukturen?


Uansett er krisen et faktum, og politikerne skriker etter en rask løsning for å få gjennomført møtet. Det er i slike situasjoner at kostnadene med en for oppsplittet IT-arkitektur kan bli høy.


Hvem skal du ringe når det ikke virker?
Det er lett å la seg begeistre over hva som er teknisk mulig å dele opp, men det kommer også med en kostnad. For hvem sitter egentlig på ansvaret etter at løsningene er levert? Og hvordan skal det forvaltes over tid?

Plutselig har du ikke én «ansvarlig entreprenør», men en rekke leverandører som kun tar ansvar for sitt. Ingen av dem tar ansvar for helheten. Så når du møter på et problem er det vanskelig å få riktig og rask hjelp. I stedet skylder leverandørene på hverandre, og du ender opp med å bruke unødvendig mye tid på å ringe, mase, nøste og grave dypt for å finne riktige svar.

Høres det kjent ut?

4 gode råd
Vi forstår frustrasjonen din. Og det er nettopp derfor du bør ha gode grunner for å splitte opp løsninger som er kritiske for din virksomhet.

Her har du 4 gode råd:

  1. Tør å spørre hvilken kost/nytte du får med å splitte opp IT-løsningene
  2. Vurder avhengighet, risiko og konsekvens av at den delen som splittes ut ikke virker
  3. Rett fokuset ditt på hvordan oppdelingen og ansvaret vil fungere for deg og din virksomhet i praksis (se forbi den teoretiske øvelsen hvor legoklossene ser fine ut i en powerpoint.)
  4. Gjennomgå konsekvensen av at du oppgraderer én del - og hvordan det påvirker de andre delene.

Har du likevel gode grunner for å dele opp?

Da er det viktig at du får på plass tydelige ansvarslinjer. Du bør vite hvem som skal ta ansvar for hva, og hvordan det skal supporteres og forvaltes over tid.

Et lurt spørsmål du kan stille deg er: Hvem skal du ringe når noe ikke virker?


En komplett løsning – eller mange små deler?

Tiden der alt skulle leveres som en stor IT-løsning er heldigvis forbi. Men betyr det at du nå bør få alt levert i minst mulige biter? Nei, sier vi. Det finnes en gylden middelvei - og den er vi opptatt av å finne.

Det skal være tydelig hva du får, det skal henge godt sammen, og det skal virke år etter år. Derfor har vi spesialisert oss på å levere helhetlig informasjonsbehandling til offentlig sektor. Vi skal utvikle, implementere, supportere, drifte, fornye og forvalte dine viktige løsninger - over tid.

Kort fortalt: Vi leverer denne helheten, tar ansvaret for hele pakken, og er alltid tilgjengelig når du trenger hjelp. Det har vi gjort i over 25 år, og det skal vi fortsette å gjøre.

Har du mer lyst til å kjøre, enn å stå i garasjen å skru? Gi oss en lyd, så hjelper vi deg med det du trenger. 

Skrevet av Bent-Inge Storheim

Daglig leder

Legg igjen en kommentar