<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=474587247064845&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Glad gutt

- Målet er at innbyggerne skal bli lykkelige når de besøker nettsiden!

Slik lyder ordene fra Camilla Cole sin munn. Med lang fartstid i kommunen, og med begrepet god innbyggerdialog tett til brystet er det inspirerende å høre hvordan Camilla og Arendal kommune jobber.

Har du det samme målet? Og hvordan jobber egentlig kommunen for å oppnå dette? At innbyggerne skal bli lykkelige er et fantastisk mål i seg selv.
 
Selve målet tyder på at de vil strekke seg langt for å gjøre målgruppen fornøyd. Og det kan vi bekrefte at Arendal kommune både gjør, og får igjen for!  

14 nettsider i samme løsning

- Når vi inngikk avtale med ACOS hadde vi et ønske om å samle alle nettstedene våre. Hovednettsiden er jo en ting, med de faste tjenestene.  Men så dukket det opp egne prosjekter, som gjorde at vi hadde litt nettsider her og der.

 

Camilla Cole, Arendal kommune
Fotograf: Mona Hauglid

 

 

- Vårt ønske var å samle alt på ett sted, i én og samme løsning, og det fikk vi med ACOS CMS, sier Camilla smilende. 

Kompetansedeling og reduserte kostnader 

Hvilke fordeler gir det å ha alle nettsidene i samme løsning, og hvilken effekt har det for innbyggerne?

Det første Camilla legger vekt på er effektivitet og redusering av kostnader:

- Fordelen er først og fremst at de som redigerer på de ulike nettsidene, kan den samme løsningen. Det gjør at vi kan lære av hverandre og dele tips og triks. På den måten jobber vi mer effektivt med produksjon av innhold. 

At det er høy effektivitet på innholdsproduksjonen er særlig positivt for innbyggerne ettersom: 

  • nettsiden alltid er oppdatert ✔️
  • viktig informasjon når ut i tide ✔️
  • de kan stole på informasjonen som står der ✔️

Så legger Camilla til: 

- Det handler også om redusering av kostnader. Ved å ha alt i samme løsning blir det mindre leverandørkostnader for vedlikehold av ulike systemer. 

Noe som er svært positivt for kommunen da det gir rom for andre investeringer!

God oversikt

Det sier seg selv at når du har alt samlet på ett sted får du bedre oversikt. Denne gleden kan Arendal kommune kjenne på daglig.  

- Vi får god oversikt over hva vi eier av innhold, på tvers av fagområder og sektorer. Vi kan også gjenbruke innhold på tvers av nettsidene. Det er veldig nyttig. 

Camilla er også fornøyd med selve verktøyet, ACOS CMS. 

- Jeg synes det er enkelt å publisere og jobbe med løsningen. Jeg er fan av forhåndsvisning og bruker tilbakemeldingsfunksjonen aktivt. Her tar vi ut lister i Excel ukentlig, med alle tilbakemeldingene vi får fra innbyggerne.


Ved å jobbe jevnlig med tilbakemeldingene som sendes inn, kan innbyggerne se at tilbakemeldingene deres blir hørt. Det gir Camilla, og Arendal kommune et svært godt utgangspunkt for å gjøre innbyggerne lykkelige. 

Samme grunnmur - ulikt design!

I ACOS CMS kan du opprette delportaler, også kalt undernettsider som er koblet til hovednettsiden. Disse kan du sette opp selv, og de vil automatisk følge designet til nettsiden. Hvis du ønsker at den nye nettsiden skal skille seg ut, er det selvsagt mulig å få et eget design. 

 - Vi har stort sett satt opp alle delportalene selv, og de har bygd på designet til nettsiden. Når vi laget Kulturkammeret gjorde vi det sammen med ACOS. Det ble et veldig fint prosjekt og vi er veldig fornøyde med oppfølgingen vi fikk i prosjektet. 

Og så er det fint at vi kan få forskjellige design, innenfor samme løsning. Og det trenger heller ikke å bli så dyrt, sier Camilla.


Arendal har mange flotte delportaler til nettsiden, blant annet: 

Henda i været for brukertesting

En brukertest gir verdifull innsikt i hva som fungerer og hva som ikke fungerer. Finner brukerne frem, får de løst oppgavene sine, eller opplever de problemer på veien?

Arendal kommune har gjennomført brukertesting for å få innspill til nettsidene:

- Vi har fokus på brukertesting! Vi gjennomførte brukertesting før vi lanserte nettsiden, og i etterkant. Da rigget vi oss til på rådhuset og inviterte til kaffe og brukertesting. Det er blitt en stund siden sist på grunn av korona, men det er alltid veldig nyttig.


Camilla deler en relevant erfaring fra en av brukertestene: 

- Vi inviterte noen elever fra Arendal voksenopplæring, som ikke har norsk som morsmål. Her gjorde vi oss noen veldig relevante erfaringer. De leste nemlig teksten på en helt annen måte. De leste alle ordene, og da får du et helt annet perspektiv på teksten. 

Innbyggerne skal enkelt finne det de leter etter

- Nettsiden er selve navet i kommunikasjonen ut mot innbyggerne, og det er derfor er avgjørende at vi har gode tjenester der. Vårt ønske er at nettsiden skal funke når innbyggerne trenger den, sier Camilla. 

Beskjeden fra Camilla er tydelig: 

- De skal finne det de leter etter, de skal forstå det de leser og så skal de få gjort jobben. Og så har vi jo satt det som et mål at innbyggerne skal bli lykkelige når de besøker nettsiden vår!

Samarbeid med andre kommuner

Sammen med åtte andre kommuner og én fylkeskommune er Arendal kommune en del av IKT Agder. Det er helt tydelig at Camilla verdsetter samarbeid høyt, når hun sier dette: 

- Vi har et veldig godt samarbeid med de andre kommune i IKT-Agder. Vi jobber mye interkommunalt, og er er veldig opptatt av få ting til sammen. Hvorfor skal vi jobbe på hver vår tue når vi kan utveksle de gode ideene med hverandre i stedet?

Dette samarbeidet har spilt en stor rolle for det gode arbeidet med nettsidene. Camilla og Arendal kommune er også rause med å dele ideer og strategier med alle som er interessert: 

- Vi har en blogg som heter arendalsfolk.no. Under nettsideprosjektet blogget vi hele veien til mål, og delte erfaringer underveis. Vi er veldig opptatt av å dele kunnskap med andre kommuner.

Så hvis du er nysgjerrig deler vi gjerne nettsidestrategien med deg! 


Ga denne saken deg noen gode idéer?
Vi skjønner at du lot seg inspirere av Camilla. 

Hvis du har noe på hjertet er du velkommen til å fylle ut skjemaet under så tar vi kontakt med deg så snart vi kan.

 

 

Skrevet av Malin Tøsdal

Legg igjen en kommentar