<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=474587247064845&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Sparer 500 timer i året

Får du mange henvendelser om faktura eller betalingsutsettelse? Da har vi et godt forslag til deg. La innbyggerne ordne dette selv, så kan du heller bruke tid på andre oppgaver. Hele tjenesten er nemlig automatisert, både for innbygger og kommune.

Løsningen du bør sette høyt på ønskelisten er en integrasjon mellom økonomisystemet og Min side. Denne kombinasjonen gir innbyggerne full oversikt over alle kommunale faktura, og lar dem enkelt søke om betalingsutsettelse på nett - når de vil. Svaret på søknaden får de med én gang. Klarer du å gjette nøkkelordet her?

Automatisering, så klart!
 
Landingsside mine faktura

Test tjenesten som en innbygger
Stor suksess for Kristiansund kommune

Kommunen får i snitt 3 000 henvendelser i året på telefon og e-post fra innbyggere som ønsker betalingsutsettelse på fakturaer fra kommunen. Å behandle disse manuelt er tidkrevende. Eller, mer korrekt: Det var tidkrevende. 

Kristiansund kommune sender alene ut 80.000 faktura i året. Av disse går hele 20% over forfallsdato, og en saksbehandler bruker i snitt 10 minutter på hver samtale og behandling. 

Før digitalisering av tjenesten: 

 • Innbygger henvendte seg per telefon, e-post eller ved personlig oppmøte
 • Saksbehandler vurderte saken basert på innbyggers betalingshistorikk
 • Saksbehandler innvilget eller avslo søknaden om betalingsutsettelse og gjorde endringen manuelt i økonomisystemet
 • Saksbehandler sendte svar til innbygger
 • Tidsbruk saksbehandler: 500 timer per år

Etter digitalisering av tjenesten

 • Innbygger logger inn på Min side
 • Finner frem til den aktuelle fakturaen
 • Søker om betalingsutsettelse og får svar umiddelbart.
 • Kommunen velger selv hvilke regler søknaden skal vurderes etter
 • Økonomisystemet oppdateres automatisk
 • Tidsbruk saksbehandler: 0 timer per år 

Les også: "La innbygger følge saken sin på Min side"


Smidig og innovativt prosjekt 

Kristiansund kommune er en del av IKT samarbeidet, IKT Orkidé, som består av 9 kommuner i Møre og Romsdal. Kommunene utvikler også egne tjenester til Min side og er godt fornøyd med rammeverket fra ACOS som muliggjør flere digitale tjenester for innbyggerne, forteller Svein Taknæs i IKT Orkidé.

"Min side fra ACOS er en fleksibel løsning der du enkelt kan koble på nye tjenester selv. Fleksibiliteten består i at vi kan velge blant åpne gratisløsninger, løsninger vi utvikler selv eller hyllevare fra ACOS. Løsningen har vært driftssikker og som administrator er den svært lett å både sette opp og administrere. Vi er svært fornøyde med samarbeidet vi har hatt, og har med ACOS. Det har vært både smidig og innovativt." - Svein Taknæs, IKT Orkidé

Personlige tjenester på kommunens nettside

Ved å tilby personlig informasjon på innloggede sider, har innbygger nå mulighet til å søke om betalingsutsettelse direkte på nettsiden. Dette gir mange gevinster for kommunen:

 • Kommunen får frigjort ressurser som kan brukes på å effektivisere andre områder
 • Gi innbygger oversikt over hvilken informasjon kommunen har om deg, og hvilke saker de har, eller har hatt med kommunen
 • Økt effektivitet og miljøgevinster ved å digitalisere kommunale tjenester
 • Utvikle metoder for produksjon og oppfølging av digitale tjenester

Kristiansund - Min side


Har du spørsmål om Min side-løsningen? Eller ønsker du tips til hvordan du kan tilby gode innbyggertjenester?

Book en prat om Min side

 

Skrevet av Malin Tøsdal

Legg igjen en kommentar