<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=474587247064845&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Frigjør tid ved å automatisere saksbehandlingen

La skjemaverktøyet gjøre jobben, slik at du kan hel- og delautomatisere saksbehandlingen.

Hvis du utnytter de mange mulighetene verktøyene dine har, vil det frigjøre tid for saksbehandlerne i virksomheten din.

I et digitalt skjema kan du gjøre én eller flere automatiske beregninger. Eller  du kan gå hele veien til helautomatisert saksbehandling, der også selve vedtaket fattes direkte i skjemaverktøyet. 
 

 

I september 2022 gjennomførte vi et webinar om dette temaet, og du kan så klart få tilsendt: Opptak av webinar: Hel- og delautomatisering i skjema

Eksempler på enkeltberegninger

Her er noen gode eksempler på enkeltberegninger som kan utføres direkte i skjema: 

 • lengde på permisjoner
  • for eksempelvis fødselspermisjon
 • timeregistrering og summering av timer
  • for vikarer og støttekontakter som jobber på timesbasis
 • sjekk av at valgte tidsrom er innenfor gitte start- og sluttidspunkter
  • for skjenkebevilling, utendørs arrangementer, etc.
 • valg av kurs ved utveksling til utlandet for studenter
  • relevant for alle situasjoner der brukeren skal svare på flere spørsmål etter hverandre, og der svaralternativene avhenger av det forrige svaret brukeren gav

Hvis vi ser på automatisert saksbehandling er søknad om redusert oppholdsbetaling i barnehage en prosess som er utmerket å automatisere.

 

Vil du lære mer om enkeltberegninger og hva som er viktig å tenke på ved automatisering av saksbehandling? 

Narve_sirkel

Send oss en melding her, så hører du fra oss innen kort tid: 
 

 

Skrevet av Narve Strand

Legg igjen en kommentar