<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=474587247064845&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Frigjør tid ved å automatisere saksbehandlingen

La skjemaverktøyet gjøre jobben, slik at du kan hel- og del-automatisere saksbehandlingen.

Hvis du utnytter de mange mulighetene verktøyene dine har, vil det frigjøre tid for saksbehandlerne i virksomheten din.

I et digitalt skjema kan du gjøre én eller flere automatiske beregninger. Eller  du kan gå hele veien til helautomatisert saksbehandling, der også selve vedtaket fattes direkte i skjemaverktøyet. 

Her er noen gode eksempler på enkeltberegninger som kan utføres direkte i skjema: 

 • lengde på permisjoner
  • for eksempelvis fødselspermisjon
 • timeregistrering og summering av timer
  • for vikarer og støttekontakter som jobber på timesbasis
 • sjekk av at valgte tidsrom er innenfor gitte start- og sluttidspunkter
  • for skjenkebevilling, utendørs arrangementer, etc.
 • valg av kurs ved utveksling til utlandet for studenter
  • relevant for alle situasjoner der brukeren skal svare på flere spørsmål etter hverandre, og der svaralternativene avhenger av det forrige svaret brukeren gav

Hvis vi ser på automatisert saksbehandling er søknad om redusert oppholdsbetaling i barnehage en prosess som er utmerket å automatisere. 

 

 

Vil du lære mer om enkeltberegninger og hva som er viktig å tenke på ved automatisering av saksbehandling? 
Bli med på webinar!👉 Tirsdag 13. september, klokken 12:00-13:00

 

 

Hvem passer webinaret for?
For alle. Men det er særlig nyttig for deg som har ACOS Interact og som er interessert i å automatisere mer av saksbehandlingen.

I webinaret vil du få se konkrete eksempler på enkeltberegninger, og et eksempel på automatisert saksbehandling. Du får også svar på hva du bør fokusere på ved automatisering av saksbehandling.

Webinaret er kostnadsfritt. 

 

Webinaret er ikke et kurs der du lærer å utføre disse beregningene selv, men en visning av nyttige eksempler slik de vil oppleves for brukeren som fyller ut skjemaet.

 

Skrevet av Narve Strand