<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=474587247064845&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hva er klarspråk – og hvorfor bør du skrive klart?

Vil du lage nettsider som funker, må du sørge for at de som besøker sidene finner det de er på jakt etter, forstår informasjonen og kan bruke den til å gjøre det de kom for. Dette er klarspråk i praksis.

Når en innbygger har behov for en tjeneste eller en reisende trenger informasjon rutetilbud, vil nettsiden ofte være første steg for å finne informasjon. Da er det viktig at innholdet er utformet på en måte som gjør det enkelt for målgruppen å finne svar.

Hva er klarspråk?

Klarspråk vil si å gjøre informasjon tilgjengelig for de som trenger den. 

Det vil si at mottakerne skal:

 • Finne det de trenger ✅
 • Forstå det de finner ✅
 • Kunne bruke det de finner til å gjøre det de skal 

Det kan for eksempel være å fylle ut en søknad, eller å forstå om de har rett på et tilbud eller tjeneste.

Så la oss se litt nærmere på kriteriene for klarspråk:

1. Finne 

De som besøker nettsiden skal finne det de trenger. Mange finner veien via Google, men det skal også være enkelt å navigere ved hjelp av søk, meny og inngangsknapper på nettstedet.

Bruk ord som målgruppen kjenner – ikke fagbegrep.

Hva tror du brukerne søker etter?

 • "Åpen brenning" eller "Brenne bål" når du vil koke kaffe på tur i skogen
 • "Praktisk bistand til hjemmeboende eldre" eller "Hjemmehjelp" når dine foreldre trenger hjelp hjemme

2. Forstå

Når brukerne har funnet informasjonen, skal det være enkelt å forstå den.

Du gir brukerne en god opplevelse dersom de forstår

 • om de har rett på en tjeneste
 • om de kan melde seg på et arrangement
 • hva de skal gjøre eller hvem de kan kontakte om de har spørsmål

Kjenn målgruppen og vit hvilken informasjon de trenger. Ta utgangspunkt i dette når du utformer teksten. Verken mer eller mindre. Les mer om hvordan du skriver gode tekster til nettsiden.

3. Få til 

Til slutt skal brukerne kunne bruke informasjonen til å gjøre det de skal. Det betyr at de for eksempel skal kunne fylle ut et søknadsskjema uten å kontakte deg for spørsmål, eller at det er tydelige veier videre til andre tjenester eller innhold.

Gjør søknadsskjema tilgjengelig på den aktuelle siden, ikke gjem det vekk på en samleside for skjemaer. Brukertest gjerne skjemaet for å sikre at det er enkelt å fylle ut.

 

Derfor bør du jobbe med klarspråk

 

1,5 millioner nordmenn sliter med å forstå skriftlig kommunikasjon fra det offentlige.


Halvparten
av disse kontakter det offentlige for å få hjelp. 

Dårlig språk i statlig sektor koster samfunnet årlig 300 millioner kroner. Tar vi med prisen det koster å ha dårlig språk i kommunal sektor er tallet langt høyere. 

Kostnaden kan også være høy for de som går glipp av tjenester de har rett på, på grunn av dårlig språk.
 

Gevinster ved bruk av klarspråk

Klarspråk er ikke bare viktig for brukerne, men kan også gi store gevinster for organisasjonen din.

 1. Klarspråk skaper tillit: Når informasjonen er tydelig og forståelig, vil brukerne oppleve den som relevant og nyttig. Dette skaper tillit.

 2. Klarspråk sparer tid og penger: Tydelig informasjon og gode veiledninger vil redusere antall unødvendige henvendelser på telefon og e-post.

 3. Klarspråk reduserer faren for misforståelser og frustrasjon: Dette kan føre til bedre samarbeid og kommunikasjon.

 4. Klarspråk gir deg godt omdømme: og gjør at organisasjonen din oppleves som effektiv og inkluderende. 

 

Husk at:

Klarspråk ikke bare gjelder nettsider, men all kommunikasjon!

 • Innholdet på nettsidene
 • Språket i informasjonsskriv og brosjyrer
 • Hvordan dere skriver vedtekter
 • Språket i tilsyn og rapporter
 • E-post dere skriver – både internt og til publikum
 • Hvordan digitale skjema utformes
 • 👉🏼 og all annen form for skriftlig kommunikasjon dere sender ut

 

Så det vel ikke annet å gjøre enn å hive seg rundt og skrive klart? I hvert fall når det er disse godene du kan se frem til. 

 

Skrevet av Malin Tøsdal

Legg igjen en kommentar