<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=474587247064845&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Bilde av mennesker som holder snakkebobler

Hva er klarspråk - og hvorfor bør du bruke det?

Innholdet på nettsiden er som regel det første, og av og til det eneste møtepunktet mellom besøkende og organisasjonen.

Desto viktigere blir det at besøkende forstår innholdet på nettsiden, og får utført oppgavene de kom for. 

Klarspråk er en kommunikasjonsform som handler om å formidle informasjon på en enkel og forståelig måte.
 
Heldigvis finnes det en veldig fin definisjon på hva klarspråk er. En tekst er skrevet i klarspråk dersom mottakerne:
 • Finner det de trenger ✅
 • Forstår det de finner ✅
 • Kan bruke det de finner til å gjøre det de skal 

Det kan for eksempel være å fylle ut en søknad, eller forstå retningslinjene for et tilbud eller en tjeneste på nettsiden din. Så la oss se litt nærmere på stegene:

1. Finne 

Det første kriteriet i klarspråk er at besøkende skal finne det de trenger. De fleste går direkte til Google, men de skal også kunne finne innholdet ved å søke innenettstedet eller ved hjelp av menyen og inngangsknappene. 

2. Forstå

Det andre kriteriet er at når de har funnet informasjonen så skal de også forstå den. De skal forstå om de har grunnlag for å søke på tjenesten, eller melde seg på det aktuelle arrangementet. Hvis de ikke forstår teksten er det viktig at de skjønner hva de skal gjøre.

Alt i i alt, du må hjelpe de å forstå!

3. Få til 

Til slutt skal de kunne bruke informasjonen til å gjøre det de skal. Det vil si- de skal kunne fylle ut et søknadsskjema hvis de har rett på tjenesten, uten å kontakte deg for spørsmål. De skal også føle seg trygge på at de får tjenestene de har krav på.

Hva handler klarspråk om?

Formålet med klarspråk er å gjøre informasjonen tilgjengelig for flest mulig. Dette er spesielt viktig når du kommuniserer med personer som ikke har samme bakgrunn, kunnskap eller erfaring som deg.

Mange tror at klarspråk handler om grammatikk og skrivefeil, og ja det gjør jo det også, men det er så mye mer enn det.

Klarspråk berører alt i fra:

 • Innholdet på nettsidene
 • Språket i informasjonsskriv og brosjyrer
 • Hvordan dere skriver vedtekter
 • Språket i tilsyn og rapporter
 • E-post dere skriver – både internt og til publikum
 • Hvordan digitale skjema utformes

👉 Og all annen form for skriftlig kommunikasjon dere sender ut.


Et godt tips på veien kan derfor være å: 

Se for deg personen du skriver til 

For å skrive i klarspråk er det viktig å kjenne målgruppen du skal kommunisere med:

 • Hvem er mottakerne av informasjonen?
 • Hvilken bakgrunn og kunnskap har de?
 • Hvilke ord bruker de?
 • Hva trenger de å vite?

Dette er spørsmål som er viktig at du stiller deg når du jobber med teksten.

Det kan også være lurt å bruke virkemidler som korte setninger, aktive verb og punktlister for å gjøre teksten mer oversiktlig og lett å lese.


Og, du?

- Å skrive bra er vanskelig!


Når våre konsulenter er ute hos kunder for å hjelpe de med å skrive bedre,
så har vi fortsatt til gode å møte noen som synes at det er lett.

Tolletaten har jobbet med klarspråk i hele organisasjonen i mange år. Undersøkelser viser at flere ansatte er fornøyde med måten Tolletaten skriver på, men de opplever ikke at det er enkelt å skrive klart.

Skedsmo kommune har involvert hele kommunen i klarspråkarbeid og de har én ting å si om det: Klarspråk handler aller mest om den interne kulturen i organisasjonen!

Visste du at ...

 

1,5 millioner nordmenn sliter med å forstå skriftlig kommunikasjon fra det offentlige.


Halvparten
av disse kontakter det offentlige for å få hjelp. 

Dårlig språk i statlig sektor koster samfunnet årlig 300 millioner kroner. Tar vi med prisen det koster å ha dårlig språk i kommunal sektor er det tallet langt høyere. 

Klarspråk er spesielt viktig for offentlig sektor, ettersom at de har et ekstra ansvar om å formidle informasjon om tjenestene innbyggerne har rett på. 

Gevinster ved bruk av klarspråk

 1. Klarspråk skaper tillit mellom avsender og mottaker - når informasjonen er tydelig og forståelig, vil mottakeren få større tillit til deg og oppleve at informasjonen din er relevant og nyttig.

 2. Klarspråk sparer tid og penger - gode formulerte instruksjoner og veiledninger vil redusere behovet for gjentatte spørsmål og henvendelser på telefon og e-post.

 3. Klarspråk reduserer faren for misforståelser og frustrasjon - noe som kan føre til bedre samarbeid og kommunikasjon.

 4. Klarspråk gir deg godt omdømme -  og gjør at organisasjonen din oppleves som effektiv og inkluderende. 

Så det vel ikke annet å gjøre enn å hive seg rundt og skrive klart? I hvert fall når det er disse godene du kan se frem til. 

 

Skrevet av Malin Tøsdal

Legg igjen en kommentar