<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=474587247064845&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Full fest med nytt saks- og arkivsystem

Etter å ha latt seg inspirere av suksessen til Mørenett, tok Tussa Kraft en beslutning: De ønsket å implementere saks- og arkivsystemet, WebSak! 🖥️

5 måneder etter avgjørelsen, 1. mars 2023, kunne den blide gjengen i Tussa hente frem kakespaden: 

 Vi kjørte full fest og hadde arkivets festdag da ACOS WebSak ble innført. Vi holdt tale i kantinen, serverte kake, og gjennomførte en stor kick-off på Teams. Så de som ikke la merke til at vi hadde fått et nytt saks- og arkivsystem, hadde ikke fulgt med i timen! 

 

Dette forteller en lattermild Siw Rotevatn Vikene, prosjektleder, sjefsarkivar og systemadministrator i Tussa Kraft.

Veien til suksess

Når et innføringsprosjekt markeres på denne måten, er det klart man blir litt nysgjerrig på hva som ligger bak. Ja, ikke bare litt nysgjerrig.

Så la Siw fortelle deg om reisen, fra start til slutt.

Siw 1


Det startet egentlig med at Mørenett hadde gjort en kjempejobb med å undersøke markedet og sammenligne ulike systemer. Da de bestemte seg for ACOS og WebSak, ble det et enkelt valg for oss å gå for den samme løsningen.

Forventningene til det nye systemet

I likhet med Mørenett hadde Tussa mange krav og behov som skulle dekkes av det nye saks- og arkivsystemet.

Siw utdyper:

Det finnes en rekke faglige standarder som et godt saks- og arkivsystem må følge. Som kraftselskap er det viktig for oss at løsningen ivaretar krav fra offentlighetsloven, personvernforskriften, energiloven og kraftberedskapsforskrifter. 

Gode rutiner for arkivering 

I tillegg til å sikre at viktige dokumenter blir trygt og sikkert arkivert, var det viktig for Tussa å ha en løsning som gir dem enkel og rask tilgang til informasjonen de leter etter. 

Det er viktig at systemet har en lav brukerterskel, slik at folk faktisk velger å bruke det. På den måten kan vi unngå at brukerne lagrer dokumenter på lokal disk og andre steder. Gjør de det, er det et tydelig tegn på at systemet ikke er godt nok. 

Økt tilgjengelighet i en travel hverdag

For Tussa var enkel arkivering og god brukervennlighet tett knyttet til et annet kjent begrep, nemlig tilgjengelighet.

Derfor valgte de å gå for en skyløsning. Og sagt på den enkle måten: argumentene var like mange som gevinstene.

Det var viktig for oss å ha tryggheten med at vi alltid er på siste versjon, og at vi i fremtiden slipper store oppgraderingsprosjekter som krever mye ressurser. 

Siw forteller engasjert videre: 

Det gjør oss også plattformuavhengig, som vil si at det spiller ingen rolle hvilke browser eller enhet du bruker. Om noen sender deg en lenke, for eksempel, får du tilgang rett på mobilen. De fleste av oss har hektiske dager der vi ikke alltid er på kontoret. Så enten du er på reise, i et møte, eller på farten, så har du alt tilgjengelig.

Innsats gir gevinster

Og kanskje det er litt som sitatet i Spider-man: "Med stor makt, følger det et stort ansvar". For når man ser potensialet for gevinster i organisasjonen, øker også presset på å utnytte mulighetene som løsningen gir deg.

Det blir veldig spennende å se hvordan vi skal utnytte arkivløsningen. Her finnes det uendelig med muligheter! Spesielt når det gjelder tilleggsdata, og skjemaverktøyet Interact. Det blir avgjørende at vi setter av tid til opplæring. Det tror jeg er nøkkelen til at det blir en god løsning for organisasjonen.

Og, hva er god opplæring?

God opplæring kan være så mangt, og alle organisasjoner har forskjellige behov og preferanser som skal dekkes. Men er det én ting som er viktig å ha på plass, så er det en god plan for hvordan det skal gjennomføres. 

Kanskje du kan ta med deg noen tips fra suksessoppskriften til Tussa? 👇


1. Skap internt engasjement 🗣️

Om du klarer å engasjere de ansatte i forkant av driftssetting og opplæring, vil de være mer forberedt på endringene som kommer, og kanskje også mer motivert til å mestre det nye systemet.

Men hvordan gjør du det?
Du kan for eksempel skape litt blest og nysgjerrighet, slik som Tussa gjorde. 

Vi støttet opp med gode artikler på intranettet. Der hadde blant vi annet en teaser før vi skulle bytte system, og en artikkel som sa:
"Nå har vi byttet system"

Og det stoppet på ingen måte der: 

Helt i starten av artikkelen leste du om arkivets-festdag i kantinen.
Det var mildt sagt en suksess!

 

 


2. Gjør informasjonen lett tilgjengelig 🔎 

I tillegg til at prosjektlederne var flittige med å dele informasjon på intranettet, fikk alle ansatte opprette sin egen bruker i læringsportalen for WebSak:

Alle har fått tilgang til å lage seg en bruker i ACOS Akademiet. Det fungerer kjempebra, så jeg anbefaler deg å gå inn og se hvor nyttig det er, forteller Siw entusiastisk.

Ved å åpne kursrekkefølgen i portalen, fikk brukerne frihet til å selv bestemme hvilke kurs de ønsket å ta. Hun er godt fornøyd med den avgjørelsen: 

Selv om vi selvsagt anbefaler å ta kursene i riktig rekkefølge, er det en fordel å kunne hoppe tilbake, og se en ekstra gang på de tingene du føler deg usikker på. Du får support på akkurat det du lurer på, akkurat der og da. Det betyr at du slipper å vente på at noen er ferdig i et møte og ledig til å vise deg.

 


3. Lås ned det gamle systemet 🔒

Og hva gjør du når det nye systemet er klar til å tas i bruk,
og opplæringen er gjennomført? Jo, du må ...

 ... gi brukerne en god dytt for å komme i gang!

Deretter låste vi ned det gamle systemet. For det må du gjøre,
du må på en måte tvinge folk til å ta det nye systemet i bruk. 

Det kaller vi en effektiv implementering!

Overgått forventningene

Konfettien har lagt seg, kaken er spist opp, og Siw er godt fornøyd når hun ser tilbake på det Tussa har fått til sammen med ACOS. 

Det å ha byttet saks- og arkivsystem, har egentlig gått bedre enn forventet. Vi har fått tilbakemeldinger underveis i prosjektet om at det har vært enkelt å imøtekomme forventningene, fordi det hele tiden har vært klare forventninger til hva vi skal oppnå og produsere av materiale. 

God kommunikasjon er utvilsomt viktig for en vellykket implementering. Derfor har Siw et strålende tips til deg som snart skal i gang med et nytt prosjekt:

- Vi hadde mange møter, og vi hadde også møter de gangene vi følte det ikke var så mye nytt å prate om. Også viste det seg at det faktisk var nyttig likevel. Så det anbefaler jeg alle – å ha jevnlige prosjektmøter. 

Snipp, snapp, snute? 

Selv om prosjektet er vel gjennomført, er det lite som tyder på at engasjementet til Tussa er i ferd med å avta. Tvert i mot:

- Vi er veldig godt fornøyde, og vi gleder oss til fortsettelsen!

 

Skrevet av Martine Toften

Legg igjen en kommentar