<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=474587247064845&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Kampen om landets beste kommunale nettside

Enebakk lot seg tidlig begeistre av Gjøvik kommunes målsetning om å ha det beste kommunale nettstedet i Norge. Med dedikert innsats og tydelige målsetninger har de allerede oppnådd imponerende resultater - og flere skal det bli! 

– Nettsidene skal være så enkle å bruke at besøkende finner det de leter etter, forstår det de finner og får gjort det de skal.
 

Dette forteller Aksel Ian Edgard-Lund, kommunikasjonskonsulent i Enebakk kommune, som helt tydelig er godt bevandret i klarspråkreglene.

Det er ingen tvil om at kommunen har blikket festet fremover når det kommer til nettsidene.

Nettsidene skal være et digitalt førstevalg

– Først og frem ønsket vi å lage gode og brukervennlige nettsider for innbyggerne. Det var derfor viktig for oss å få en helhetlig løsning som er enkel å bruke og som inneholder mange gode selvbetjeningsløsninger.

Slik lyder ordene fra Anders Jahr, digitaliseringsansvarlig i Enebakk kommune.

Og allerede her kan de snuse på gevinstene:

– Mer selvbetjening gir redusert belastning på resten av kommunen når innbyggerne velger nettsidene fremfor å ringe oss, påpeker Aksel.

Det må man vel kalle en dobbel seier: En seier for de besøkende som slipper å plukke opp telefonen, og en seier for de ansatte i kommunen som kan prioritere andre oppgaver og utvikle flere tjenester.

Effektiv plattform for redaktørene

– Sammen med det å skape et digitalt førstevalg, så har vi hatt to mål til:
Vi ønsket en effektiv og enkel plattform for redaktørene som bidro til en brukervennlig måte å besvare og opprettholde god dialog med innbyggerne. 

Det tredje målet var å få en løsning som tilrettela for demokratiske prosesser, slik at innbyggerne enkelt kan dele sin mening med oss. 

Kampen om å ha Norges beste kommunale nettsted 

Enebakk kommune har også latt seg inspirere av Gjøvik kommune, som har satt store ambisjoner for nettsiden - til stor glede for innbyggerne.

– Vi tar selvfølgelig utfordringen fra Gjøvik som har sagt at de skal ha Norges beste kommunale nettsted. Når vi etter hvert får på plass litt mer funksjonalitet, skal vi forsøke å komme oss dit. Det synes jeg vi skal ha ambisjon om, sier Aksel og smiler bredt.

Anders nikker bekreftende og svarer engasjert.

– Ja, det må vi jo!

Veien til ny nettside

Prosjektleder i ACOS, Liv Mari, har mange fine ord å si om den ambisiøse kommunen på Østlandet:

– Det har vært utrolig kjekt å samarbeide med Enebakk. De har vært så engasjerte og påskrudde fra første stund. En gjeng full av drivkraft, påpeker hun.

Og heldigvis går de positive ordene begge veier.

– Prosjektet har gått på skinner hele veien, og det tror jeg handler mye om at ACOS hadde en god plan. Dét kombinert med de gode ressursene vi fikk på innholdsrådgivning, klarspråk og universell utforming. Disse ressursene har vært helt gull for oss, sier Anders.

Han er rask med å legge til:

– Også føler vi at det har vært gjennomgående i hele prosjektet at prosjektleder i ACOS har hatt med seg målet vårt om å lage en brukervennlig løsning for innbyggerne. Hun har vært flink til å få oss inn på riktig retning for å nå målet, sier Anders.

– Det har vært en veldig profesjonell gjennomføring, oppsummerer han.

Kompetanse fra A-Å

I et nettsideprosjekt er det viktig å ta de rette valgene for å oppnå resultatet du ønsker deg. Da er det avgjørende med gode sparringspartnere, som besitter den riktige kompetansen.

– Det er jo fantastisk at de vi jobber sammen med hos dere ikke trenger å lete etter svar. De har liksom den dype kompetansen, og kan begynne rett på "Sånn gjør du det", "Dette er beste praksis", Dette funker ikke". Det går på skinner rett og slett, forteller Anders.

Aksel sier at han er imponert over sammensetningen av teamene:

– Dere har jo så mange personer med ulik kompetanse, og måten dere setter sammen teamene på - fungerer veldig bra.

Og når prosjektet er avsluttet, er det jo greit å finne frem til svarene selv. 

– Hjelpesidene i ACOS CMS er uvurderlige. Det er jo så mange tekniske detaljer, og det å skulle prøve å huske på alt lar seg ikke gjøre. Så jeg har hatt veldig godt utbytte av hjelpesidene som er gode, oppdaterte og klarspråklige, legger Aksel til.

Den gode dialogen

– Jeg vil si at vi har hatt tydelig forventningsavklaringer til hverandre gjennom hele løpet. Vi har skyndet oss sakte sammen, og det har det vært rom for. Det har bidratt til et vellykket samarbeid, forteller Aksel.

– Og ikke minst det at dere kom på besøk til oss flere ganger for å holde presentasjoner for kommunen, primært redaktørgruppen, men også for ledergruppen. Dette tror jeg har bidratt til en dypere forståelse til hvorfor nettsidene er så viktig. 

Enebakk kommune har også satte pris på ærligheten i samarbeidet:

– Vi blir hørt. Det er veldig god takhøyde for å ta opp noe, og komme med ærlige tilbakemeldinger. Da blir vi møtt med et positivt svar, og et nytt forslag for å styre oss inn på riktig retning for å nå målet. ACOS er løsningsorienterte når vi tar opp noe, og vi spiller hverandre gode, sier Anders.

– Det er veldig få vi kan anse som en partner

– I kommunen har vi vel rundt 120-130 leverandører på IT-løsninger. Det er veldig få vi kan anse som en partner, som vi merker at vil oss det beste og jobber mot det samme målet.

- Der er ACOS lengst fremme i skoen, sammen med en eller to andre

– Ja, jeg må jo være så ærlig å si at vi har jo blitt ganske glad i dere. Det er jo veldig hyggelig og få en så tett relasjon, skyter Aksel inn.

 

Snakk om vellykket samarbeid!
Vi gleder oss til fortsettelsen, Enebakk kommune 👋

 

Skrevet av Malin Tøsdal

Legg igjen en kommentar