<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=474587247064845&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Gjenbruk av data - en klokkeklar gevinst ✔

All offentlig oppgaveløsning og tjeneste­utvikling innebærer bruk av data. Måten vi utnytter data på er i stor endring, og åpner for helt nye måter å løse oppgaver på.

Deling og gjenbruk av data er viktig for å kunne tilby sammenhengende tjenester. Slik at brukerne slipper å gjenta informasjon om seg selv, som det offentlige allerede vet.


Gjenbruk av data bidrar til verdiskaping, økt effektivitet og sammenhengende tjenester


men, det visste du kanskje allerede? 

 

ACOS Interact er vårt skjemaverktøy for å bygge digitale brukerdialoger. Hvis du vil lære hvordan Interact kan hente og gjenbruke data som er tilgjengelig i felleskomponenter, offentlige registre eller egne fagsystem bør du...

Bli med på webinar!

⭐ Tirsdag 30. august, klokken 10:00-11:00

 

 

Hvorfor bør du delta?

Dersom du ønsker å lære mer om deling av data, hvor du kan finne åpne data og hvordan API'er fungerer - gir webinaret deg svaret på dette. 

I webinaret vil du også få se gode eksempler på bruk av API-integrasjoner i ACOS Interact.


Hvem passer webinaret for?

Webinaret passer for alle som liker sammenhengende tjenester og løsninger, hvor gjenbruk av data spiller en sentral rolle. Det passer også for deg som har lyst til å vite mer om integrasjonsmulighetene i ACOS Interact...

 ... eller deg som vil se gode eksempler på hvordan andre bruker programmet til å hente verdifulle data.

 

Webinaret er kostnadsfritt. 

 

 

Skrevet av Markus Woldseth