<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=474587247064845&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Kombinasjonen som gir en mer effektiv saksbehandling

Hvordan kan du tilpasse grensesnittet ditt i WebSak ved hjelp av ACOS Interact?
Dette konseptet gjør det mulig å lage veiledere og skjermflater i WebSak (sak- og arkivsystem), som tilpasses saksbehandlers oppgaver. Det vil også forenkle arbeidet med å sammenstille og registrere data.

 

Hvis du kjenner til ACOS Interact fra tidligere vet du at dette er en løsning for å bygge digitale skjema. Men..

 

..ACOS Interact er langt mer enn det! 

 

 

Vil du lære hvordan du kan bruke ACOS Interact som tilpasset grensesnitt i WebSak, og hvordan dette gir gevinster i form av tid, fleksibilitet og kvalitet? 👍

Bli med på webinar!

Onsdag 28. september kl: 13:00-13:45

 

 

Hvorfor bør du delta?

I webinaret lærer du hvordan Interact og WebSak kan kombineres for en enklere og mer effektiv saksbehandling. Her får du den lille dytten før du selv kan gå i gang med å tilpasse WebSak med Interact-grensesnitt.

 

Hvem passer webinaret for?

Webinaret passer for deg som jobber med enten ACOS Interact, ACOS WebSak - eller begge! Det passer også fint for deg som har kjennskap til ACOS sine produkter, eller deg som er interessert i fleksibel saksbehandling.

Webinaret er kostnadsfritt. 

 

Skrevet av Markus Woldseth