<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=474587247064845&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Nye krav for universell utforming

Regelverket trer i kraft 1. februar 2022, men på grunn av en innføringstid på 1 år gjelder de nye kravene fra 1. februar 2023. De nye kravene berører kun deg som jobber i offentlig sektor.

I denne artikkelen hjelper vi deg å kartlegge hva du må vite om de nye kravene. I tillegg får du informasjon om tilgjengelighetserklæringen som kreves fra 1. februar 2023. 
 
Stortinget har vedtatt at universell utforming av nettsteder og apper skal

Hva er endringene?  

  • 12 nye krav fra WCAG 2.1 som tar bedre høyde for mobile enheter 

  • Krav om tilgjengelighetserklæring 

  • Nye intra- og ekstranett omfattes  

WCAG 2.1 kommer i tillegg til WCAG 2.0 

Offentlig sektor skal følge 12 nye krav fra og med 1. februar 2023. Se de nye kravene.

Kravene inneholder punkter som skal ivaretas med tanke på: 

  • kode 
  • visuelt design 
  • innhold (for eksempel tekstoverskrifter, bilder og andre elementer)  

ACOS ivaretar kodekravene i hyllevaren ACOS CMS. Utbedringer med tanke på de nye kravene vil komme som oppdateringer i kommende versjoner av ACOS CMS i 2022, som en del av vår standard hyllevare.  

Når det gjelder visuelt design må kravene gjennomgås individuelt,  ettersom at alle kunder har ulikt design, og nettsidene er lansert på ulike tidspunkt som har hatt ulike kravsettinger. 

Ønsker du hjelp? 

Vi kan bistå dere med en kvalitetssikring av nettsidene med tanke på universell utforming og de nye kravene. Ta kontakt med oss i skjemaet i bunnen av artikkelen. 

Krav om tilgjengelighetserklæring (WAD) 

Organisasjoner i offentlig sektor skal ha en tilgjengelighetserklæring for nettsteder og apper. Dette er et nytt krav som dere er ansvarlig for å få på plass. Her skal dere beskrive hvordan organisasjonen oppfyller hvert enkelt krav i forskriften og hvordan dere har planlagt å følge opp punkter som ikke oppfyller kravene. 

Nettstedet skal testes og vurderes mot alle de 47 minstekravene i WCAG 2.0 og 2.1. Her må du svare på et fast sett med spørsmål til hvert av kravene. 

Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) er i gang med en obligatorisk løsning for tilgjengelighetserklæring, men denne er ikke lansert enda.  

ACOS har vært i kontakt med Digdir for å få innsyn slik at vi kan gå raskt i gang med våre forberedelser og for å kunne hjelpe deg. DigDir vil legge ut alle spørsmålene i tilgjengelighetserklæringen på sine nettsider innen kort tid, slik at dere kan starte med å svare ut spørsmålene før selve løsningen lanseres.  

Slik vi har forstått det vil hver enkelt organisasjon få mulighet til å logge inn og fylle ut tilgjengelighetserklæringen i Digdir sin løsning. Denne erklæringen må dere lenke til fra nettsidene. 

Tilbakemeldingsfunksjonalitet 

I tillegg til selve erklæringen skal det også være informasjon til brukeren om hvordan de kan kontakte dere for å gi tilbakemelding om universell utforming. Det kan for eksempel være på telefon, digitalt skjema eller e-post. Heldigvis har ACOS CMS har gode løsninger for å møte dette kravet. 

Felles tilgjengelighetserklæring

Det vil ikke være mulig å lage en felles tilgjengelighetserklæring. Erklæringen tar for seg mange punkter som vil være individuelt for ditt nettsted. 

Hva må du gjøre? 

  • I første omgang kan du følge med på informasjon som kommer fra ACOS og DigDir, https://www.uutilsynet.no, slik at du kan være raskt ute når dere får tilgang til løsningen. 


ACOS har en stor markedsandel blant kommuner og fylkeskommuner i Norge, i tillegg til andre kunder i offentlig sektor. Vi forventer derfor at det blir stor etterspørsel om bistand i dette arbeidet, så det kan lønne seg å være tidlig ute hvis dere ser at dere har behov for hjelp. 

Hva kan ACOS bistå med?  

  • Eksperttesting av nettsted mot kravene i WCAG 2.0 og 2.1 
  • Fylle ut tilgjengelighetserklæringen i samarbeid med dere 
  • Gjennomføre kurs og workshops i klarspråk og innhold på nettsider 

Ta kontakt med oss her 👇

 

Skrevet av Malin Tøsdal