<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=474587247064845&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Dame som skriver på tastatur

Skriv bedre tekster på nettsidene

Er du opptatt av å skrive gode tekster? Så bra, det er vi også. Klarspråk og tydelige hjelpetekster er viktig for at besøkende skal få løst oppgaven de kom for. 
Her får du seks tips til hvordan du kan skrive gode og lettleste tekster på nettsidene dine.

 1. Skriv direkte til mottakeren

Snu om på setningene! Unngå å skrive avsendersentrert språk som "dette er et tilbud fra (bedriftens navn)” og “tilbud og tjenester som vi tilbyr”. Henvend deg heller direkte til leseren. Ikke vær redd for å bruke du og deg.

                      Skriv:                                            Unngå å skrive:

✔️ Dette er et tilbud til deg mellom 12 og 25 år  ❌ Dette er et tilbud fra (bedriftens navn) for unge mellom 12 og 25 år 
✔️ Du kan bruke...  ❌ (Bedriftens navn) tilbyr... 
✔️ Har du behov for ... kan vi skaffe det til deg  ❌ (Bedriftens navn) har plikt å skaffe ... når dette er nødvendig for deg 

2. Unngå stammespråk i overskrifter

Bruk ord og uttrykk brukerne deres forstår, fremfor stammespråket i bedriften. Sjekk søkeloggen på nettsidene, hvilke ord søker brukerne på? De søker for eksempel ikke på “åpen brenning” og "matombringing”. De søker på “bål” og “få mat levert hjem”.

Det er bedre å skrive “Skjenkebevilling for enkeltarrangement og private selskap” enn “ambulerende skjenkebevilling”, selv om setningen blir lengre. Det viktigste er å bruke språket publikum bruker.

                      Skriv:                                            Unngå å skrive:

✔️ Skjenkebevilling for enkeltarrangement og private selskap  ❌ Ambulerende skjenkebevilling 
✔️ Pappaperm  ❌ Fedrekvote 
✔️ Få mat levert hjem  ❌ Matombringing 
✔️ Søk barnehageplass ❌ Samordna opptak for barnehage 
✔️ Bålbrenning ❌ Åpen brenning 

3. Skriv aktivt, ikke passivt

Passivt språk er tungt å lese, aktivt språk er lettere å lese og gjør at teksten får bedre flyt. Skriv hvem eller hva som utfører handlingen. Det hjelper deg å skrive aktivt.

                 Skriv:                                                 Unngå å skrive:

✔️ Du kan klage på vedtaket  ❌ Vedtaket kan påklages 
✔️ Vi sender svaret  ❌ Svaret blir sendt 
✔️ Vi vurderer søknaden  ❌ Søknaden blir vurdert
✔️ Du kan søke om  ❌ Det kan søkes om 

4. Skriv det viktigste først

På nett skriver vi den viktigste informasjonen for brukeren først, deretter detaljer. Start med konklusjonen. En tommelfingerregel, sett fra et brukerperspektiv:

  • Viktigste avsnitt først i teksten
  • Viktigste setning først i avsnittet
  • Viktigste ord først i setningen

                 Skriv:                                            Unngå å skrive:

✔️ Du kan søke om barnehageplass hele året, men 1. mars er fristen for hovedopptaket som gjelder plass fra august.  ❌ Barnehagen er en pedagogisk virksomhet, og skal gi barna et tilrettelagt tilbud i tråd med barnehageloven og rammeplanen. Kommunen skal legge til rette for en samordnet opptaksprosess og sikre likebehandling av barn og av offentlige og private barnehager. 

5. Skriv korte, men konsise ingresser

Teksten din trenger ikke en myk innledning som forteller at “på denne siden finner du informasjon om helsestasjoner i kommunen.” Gå rett på sak om hvem som kan bruke tjenesten og hva de kan få hjelp til.

                    Skriv:                                         Unngå å skrive:

✔️ Er du mellom 15 og 25 år kan du bruke helsestasjonen gratis.  ❌ På denne siden finner du all informasjonen om helsestasjoner i kommunen og hva vi tilbyr. 
✔️ Du kan søke om tilskudd for å starte kunst- og kulturtilbud i kommunen.  ❌ Vår bedrift gir tilskudd til kulturformål. Det er primært foreninger som arbeider for eller med barn og unge som er berettiget til tilskudd. Formålet med kulturtilskudd er å stimulere til engasjement, mangfold og kvalitet i kulturlivet. 


En huskeregel for gode ingresser er at de har ett budskap, en til to setninger som er ca. 30 ord, og inneholder det viktigste informasjonen for brukeren om tjenesten.

6. Dropp bilder som pynt i artikler

Unngå å bruke bilder på nettsiden, med mindre det er en tilleggsverdi til teksten og hjelper brukeren å få løst oppgaven sin.

Når brukeren besøker “sykehjem” på nettsiden deres trenger dere ikke pyntebilder av eldre mennesker. Brukeren er på jakt etter søknadskjema, priser og informasjon om tjenesten. Når foreldre skal søke om barnehageplass til barnet sitt trenger dere ikke pynte siden med illustrasjonsbilder av lekende barn, for de er på jakt etter søknadskjemaet.

Huskeregel: Bruk kun bilder der det hjelper brukeren å få løst oppgaven sin!


Har du spørsmål om klarspråk, eller ønsker å komme i kontakt med oss?

Fyll ut skjemaet under, så hører du fra oss innen kort tid. 

Skrevet av Kamilla Pedersen