<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=474587247064845&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Dame som skriver på tastatur

Hvordan skrive bedre tekster til nettsiden?

Er du opptatt av å skrive gode tekster? Så bra, det er vi også. Klarspråk og tydelige veiledninger er viktig for at besøkende skal få løst oppgaven de kom for. 
Her får du seks nyttige tips til hvordan du kan skrive gode og lettleste tekster på nettsidene dine. 

 1. Skriv direkte til målgruppen

Snu om på setningene! Unngå å skrive avsendersentrert språk som "dette er et tilbud fra (bedriftens navn)" og "tilbud og tjenester som vi tilbyr". Henvend deg heller direkte til leseren. Ikke vær redd for å bruke du og deg.

                      Skriv:                                            Unngå å skrive:

 

✔️ Dette er et tilbud til deg mellom 12 og 25 år 

 

❌ Dette er et tilbud fra (bedriftens navn) for unge mellom 12 og 25 år


✔️ Har du behov for ... kan vi skaffe det til deg 


❌ (Bedriftens navn) er lovpålagt å tilby ... når dette er nødvendig for deg 

2. Bruk ord og utrykk leseren forstår

Det er lett å bruke stammespråket i bedriften, og vanskelig å skrive enkelt. Finn ut hvilke ord innbyggerne egentlig bruker når de søker.

Se for at en innbygger skal på tur i skogen, og lurer på om det er lov til å tenne bål. Tror du de søker på "åpen brenning" eller "tenne bål i skogen"?

En eldre person trenger hjelp til å bestille mat fra kommunen. Tror du de pårørende søker på "matombringing", eller "få mat levert hjem"?

                      Skriv:                                            Unngå å skrive:


✔️ Skjenkebevilling for enkeltarrangement og private selskap 

❌ Ambulerende skjenkebevilling 
✔️ Søk barnehageplass ❌ Samordna opptak for barnehage 

3. Skriv aktivt, ikke passivt

Aktivt språk gir teksten bedre flyt, og det blir lettere å engasjere leseren. Passivt språk er tungt å lese. Et godt tips er å skrive hvem eller hva som utfører handlingen.

                 Skriv:                                                 Unngå å skrive:

✔️ Du kan klage på vedtaket  ❌ Vedtaket kan påklages 
✔️ Vi behandler søknaden din ❌ Søknaden blir behandlet
✔️ Du kan søke om  ❌ Det kan søkes om 

4. Skriv det viktigste først

På nett skriver vi den viktigste informasjonen til brukeren først, deretter fyller vi inn med detaljer. Start derfor med konklusjonen først. Dette er en fin tommelfingerregel:

  • Få inn det viktigste avsnittet først i teksten
  • Få inn den viktigste setningen i første avsnitt
  • Få inn det viktigste ordet i første setning

                 Skriv:                                            Unngå å skrive:

 

✔️ Du kan søke om barnehageplass hele året, men hvis du vil ha plass fra august må du søke innen 1. mars.

❌ Kommunen skal legge til rette for en samordnet opptaksprosess og sikre likebehandling av barn og av offentlige og private barnehager. Vi har full barnehagedekning, og hovedopptakets søknadsfrist er 1. mars.

5. Skriv korte, men konsise ingresser

Teksten din trenger ikke en myk innledning som forteller at "på denne siden finner du informasjon om helsestasjoner i kommunen." Det forteller overskriften.

Gå rett på sak og fortell hvem som kan bruke tjenesten og hva de kan få hjelp til.

                    Skriv:                                         Unngå å skrive:

 

✔️ Er du mellom 15 og 25 år kan du bruke helsestasjonen gratis. 

 


❌ På denne siden finner du all informasjonen om helsestasjoner i kommunen og hva vi tilbyr. 

 

 

✔️ Du kan søke om tilskudd for å starte kunst- og kulturtilbud i kommunen. 


❌  Det er primært foreninger som arbeider for eller med barn og unge som er berettiget til kunst- og kulturtilskudd. Formålet med kulturtilskuddet er å stimulere til engasjement, mangfold og kvalitet i kulturlivet. 


En huskeregel for gode ingresser er at de har ett budskap, en til to setninger eller rundt 30 ord.

6. Dropp bilder som pynt i artikler

Unngå å bruke bilder på nettsiden, med mindre det gir en tilleggsverdi til teksten og hjelper brukeren å få løst oppgaven sin.

Sidene om sykehjem trenger ikke å ha pyntebilder av eldre mennesker. Siden om skoleskyss trenger ikke å ha bilde av en buss. Brukeren er på jakt etter søknadskjema, priser og informasjon om hvem som kan få tjenesten.

Huskeregel: Bruk kun bilder som hjelper brukeren å få svar på det de lurer på!


Har du spørsmål om klarspråk, eller ønsker å komme i kontakt med oss?

Fyll ut skjemaet under, så hører du fra oss innen kort tid. 

Skrevet av Kamilla Pedersen

Legg igjen en kommentar